سرفصل دوره آموزش پاورمیل مقدماتی

 

- معرفی نرم افزار های cad/cam

- ورورد مدل به نرم افزار

- ذخیره برنامه و پروژه

- خشن کاری و rough

- استراتژیهای constant z finish

-raster finish

-3d offset finish

-lead & link

-boundaries

-work plane

-ویرایش work plane

-استراتژیهای coner pencil finish

-sleep & shallow

-rasrter flat

-offset flat

-spiral finish

-radial finish

- نحوه گرفتن g cod

-توضیحات و آزمایش cim co

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی