مؤسسه مالی حسابداری پویاارقام نقش جهان

financial institute 

ارائه دهنده ی کلیه خدمات مالی حسابداری و مشاوره های مالی و مالیاتی
کلیه خدمات مالی و حسابداری خود را به ما بسپارید

خدمات:

1. ثبت نام اظهارنامه
2. اظهارنامه مالیاتی
3. اظهارنامه ارزش افزوده
4. صورت معاملات فصلی
5. تحریردفاتر قانونی
6. مشاوره وحل پرونده های مالیاتی
7. لیست بیمه
8. مشاوره و حل پرونده های بیمه ایی
9. ثبت شرکت
10. ثبت تغییرات شرکت
11. ثبت نام کد اقتصادی
12. پروانه کسب
13. استخدام نیروی مالی،اداری و کارگاهی
14. آموزش دوره های حسابداری و...

نشانی: شهرک صنعتی امیرکبیر، خیابان عطاالملک ، روبه روی ایران خودرو، طبقه فوقانی ابزار ارس
تلفن تماس:

09304143390(مسئول دفتر)
09134058005(مدیریت)

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی