هشتمین دوره انتخابات هیات امناء شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر

هشتمین دوره انتخابات هیات امناء شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر

 از کلیه صنعتگران محترم خواهشمند است در هشتمین دوره انتخابات هیات امناء شهرک شرکت نمایند

زمان چهارشنبه 4 مرداد ماه 1396 از ساعت 8 صبح الی 15

مکان تالار پذیرایی حسام واقع در شهرک

 

تبلیغات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی