قالبسازی نیو تکنیک

نام و نام خانوادگی مستاجر: شمس - باباصفری
تلفن همراه: 09133043764 - 09132271788

مشخصات کارگاه

بلوک: 7
پلاک اصلی: 64
تلفن: 33870202

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • قالبساز
  • قطعه ساز

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی