برشکاری مویدفر

نوع شخصیت:
  • مالک
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مالک: بهزاد مویدفر
تلفن همراه: 09131163245
نام و نام خانوادگی مستاجر: حیدر باقری
میزان تحصیلات: سیکل

مشخصات کارگاه

بلوک: 2
پلاک اصلی: 4
تلفن: 3865689
نمابر: 3865689

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فنی و حرفه ای
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • طراحی و مشاوره
  • مشاغل دیگر
طراحی و مشاوره در مورد ساخت انواع چرخ دنده ها
ماشین آلات و تجهیزات:
  • فرز
فرزهاب فرز مخصوص دنده زنی انواع چرخ دنده ها

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی