خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

اصفهان پویا

نام و نام خانوادگی مستاجر: اصغر جواهری
تلفن همراه: 09133381815

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 6
تلفن: 33880121

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir