خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

تراشکاری درخشان نو

نام و نام خانوادگی مالک: علی اکبری - علویجه
تلفن همراه: 09130154551

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 24
تلفن: 33869606

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • خدمات تراش سبک و سنگین
خدمات تراشکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir