نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
گروه مهندسی کامپیوتر ارشاد 12 23 3875601
کارگاه فنی مهندسی صبرا 19 21 33865164 33865164
شرکت مهندسی فرا کنترل
شرکت مهندسی پالایش امیرکبیر 23 13 33871268 33871269
گروه مهندسی 23 15 33873988 33873989
شرکت مهندسی پرتو صنعت نسیم 7 6 33875708 33875708
گروه فنی مهندسی تابان 7 31 33870153
گروه فنی مهندسی متامدل 7 72 03133868446 03133870127 http://www.metamodel.ir
شرکت پویا گستر آرمین 8 14 33863416
شرکت مهندسی فراتجهیز 8 10 33869652 33869450 http://ftse-co.com
گروه فنی مهندسی پویا 23 20 33867619
شرکت دوار صنعت 8 39 33860542 33860542 http://www.davarsanat.com
گروه فنی مهندسی سروش 8 57 3869197 3871157
شرکت مهندسی تواتر سپاهان 5 14 3866221 3865866 http://www.tavator.com
گروه فنی مهندسی نانو اپتیک 31 3 33860008 - 33863519 3863775 http://www.nanooptic-co.ir
کارگاه فنی و مهندسی ست 7 43 03133870064 03133866653
پارس دانش 21 34 33867981-2 33866397 http://pars-danesh.com
گروه فنی مهندسی صدرا 23 19 33867360-1 33875207 http://parscenter.com/sadra1456
گروه فنی مهندسی سعید 164 031-33870958 http://www.lnslift.com
خدمات فنی و مهندسی و قالبسازی فنون 34 031-33860766
خدمات فنی ومهندسی پویا صنعت سپاهان 6 8 031-33873412 031-33877991
گروه فنی و مهندسی نوین صنعت سپاهان 13 13 33870457
گروه فنی و مهندسی چکاد صنعت 29 7 33879926
خدمات فنی و مهندسی مدرن تکنیک 14 1 33876137
گروه فنی و مهندسی تراش متال 15 41 33869456
فنی و مهندسی جهانیان 8 25 33880550
فنی و مهندسی چهل ستون 29 7 33879926
گروه فنی و مهندسی آریا صنعت 24 25 / 26 33876690-33876691 33876692
گروه فنی مهندسی قائم 24 32 33876651 33876650
نقشه کشی صنعتی شرقی 21 23 33861622
« شروع قبلی 1 2 بعدی پایان »

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی