شرکت نیک اندیش

نام و نام خانوادگی مالک: وابسته به شهرداری اصفهان

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 42
تلفن: 33871312
نمابر: 33871311

توانمندیها و تجهیزات

ارائه خدمات مهندسی ترافیک اعم از تولید علائم ترافیکی و نصب آن

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی