خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

گروه فنی و مهندسی بعد سوم

نام و نام خانوادگی مالک: مجید زاغیان
تلفن همراه: 09133076489

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 12
تلفن: 33871416

توانمندیها و تجهیزات

طرحی و نقشه کشی صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی