خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

پیشتاز صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: زارعی - رحمانی
تلفن همراه: 09131192671

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 4
تلفن: 33876520
وب سایت: http://pishtazsanat.ir

توانمندیها و تجهیزات

اتوماسیون صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی