شرکت توسعه نیرو انرزی

نوع شخصیت:
  • شخصیت حقوقی
نام و نام خانوادگی مالک: آقای شکرالهی
تلفن همراه: 09131155642

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 53
تلفن: 33869131

توانمندیها و تجهیزات

تامین تجهیزات نیروگاهی و سیستم های کنترل و ابزار دقیق و اتش نشانی وفروش انواع تابلوهای برق صنعتی و لوازم جانبی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی