خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

نقشه کشی صنعتی شرقی

تلفن همراه: 09131083642

مشخصات کارگاه

بلوک: 21
پلاک اصلی: 23
تلفن: 33861622

توانمندیها و تجهیزات

طراحی صنعتی قطعات و shoping drawing

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی