خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

گروه فنی مهندسی قائم

نام و نام خانوادگی مالک: عباس فقری
تلفن همراه: 09132035891

مشخصات کارگاه

بلوک: 24
پلاک اصلی: 32
تلفن: 33876651
نمابر: 33876650

توانمندیها و تجهیزات

خدمات وایرکات- تولید قطعات فلزی پرس کاری - قالبسازی - سنبه ماتریس- قالبسازی کشش- قالبسازی فرم

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی