گروه فنی و مهندسی آریا صنعت

نام و نام خانوادگی مالک: هیربد - چاووشی
تلفن همراه: 09131189851

مشخصات کارگاه

بلوک: 24
پلاک اصلی: 25 / 26
تلفن: 33876690-33876691
نمابر: 33876692

توانمندیها و تجهیزات

ساخت مبدلهای حرارتی- مخازن تحت فشار-مخازن ذخیره و پروسس- تجهیزات صنایع شیمیائی و غذائی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی