فنی و مهندسی جهانیان

نام و نام خانوادگی مالک: آقای جهانیان
تلفن همراه: 09131943937

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 25
تلفن: 33880550

توانمندیها و تجهیزات

تولید قطعات صنعتی- خدمات تراش و فرز cnc ( همکاری با ارگانهای نظامی)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی