خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

گروه فنی و مهندسی تراش متال

نام و نام خانوادگی مالک: آقای داوری
تلفن همراه: 09133252393 - 09136540200

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
پلاک اصلی: 41
تلفن: 33869456

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قطعات ریلی راه آهن - ساخت و تولید قطعات صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی