خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

خدمات فنی و مهندسی مدرن تکنیک

نام و نام خانوادگی مالک: حسینی- زمانی
تلفن همراه: 09131256540-09132253909

مشخصات کارگاه

بلوک: 14
پلاک اصلی: 1
تلفن: 33876137

توانمندیها و تجهیزات

ساخت قطعات صنعتی - وایرکات- خدمات پرسکاری- دریل کاری-سنگ مغناطیس-ساخت قالب های سنبه و ماتریس

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی