گروه فنی و مهندسی نوین صنعت سپاهان

نام و نام خانوادگی مالک: مهران مصدق پور - علیرضا نیکو مرام
تلفن همراه: 09133259713
میزان تحصیلات: 09132183525

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 13
تلفن: 33870457

توانمندیها و تجهیزات

ارائه خدمات فرز CNC - طراحی و ساخت قالبهای سنبه ماتریس و پلاستیکی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی