نوین آرگون پاسارگاد

نام و نام خانوادگی مالک: آقای توکلی
تلفن همراه: 09131283506

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 52
تلفن: 33863167

توانمندیها و تجهیزات

ساخت مخازن تحت فشار - انواع پاتیل - انواع استراکچر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir