تک سازه سپاهان

نام و نام خانوادگی مالک: اسماعیل اخش
تلفن همراه: 09133080172-09132299298

مشخصات کارگاه

بلوک: 13
پلاک اصلی: 4
تلفن: 33879381

توانمندیها و تجهیزات

ساخت مخازن استیل - بویلر-ساخت کاور دستگاه cnc- تجهیزات آشپزخانه صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir