عملیات حرارتی امیرکبیر

نوع شخصیت:
  • شخصیت حقیقی
نام و نام خانوادگی مالک: حسین ساعتچی
تلفن همراه: 09131172967
میزان تحصیلات: لیسانس

مشخصات کارگاه

بلوک: 20
پلاک اصلی: 22
تلفن: 33866131
نمابر: 33868459
کارگر ماهر: 5
کارمند لیسانس: 1

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
عملیات حرارتی فلزات
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
کوره اینداکشن - کوره حمام نمل - کوره نیتراسیون - کوره نیتروکربوره

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی