عملیات حرارتی نوین

نام و نام خانوادگی مالک: آقای ملائی
تلفن همراه: 09131091074

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 51
تلفن: 09131091074

توانمندیها و تجهیزات

سخت کاری القائی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی