ساعی گالوانیک

نام و نام خانوادگی مالک: آقای ناطقی
تلفن همراه: 09131260408

مشخصات کارگاه

بلوک: 17
پلاک اصلی: 8/9
تلفن: 33866569

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
آبکاری قطعات فلزی پوشش دهی کروم

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی