خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

صنایع رنگ پودری بهرنگ

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: آزاد منش
تلفن همراه: 09133279910

مشخصات کارگاه

بلوک: 10
پلاک اصلی: 20
تلفن: 33866321-33867121

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
رنگ کاری انواع مصنوعات فلزی
رنگ کاری انواع مصنوعات فلزی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی