خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

آبکاری نقش جهان

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: مجید گودرزی
تلفن همراه: 0913413077

مشخصات کارگاه

بلوک: 2
پلاک اصلی: 6
تلفن: 3875765-6
نمابر: 3875765
کارگر ساده: *
کارگر ماهر: 3

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
خدمات
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
خدمات

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی