شات پلاست

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: محمود نادری
تلفن همراه: 0913411145
میزان تحصیلات: لیسانس
سابقه کار: 8

مشخصات کارگاه

تلفن: 3865109

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
شات پلاست
شات پلاست

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی