آهنگری بهرامی

نوع شخصیت:
  • مالک
نام و نام خانوادگی مالک: رضا بهرامی آفارانی
تلفن همراه: 09132675143
میزان تحصیلات: دیپلم

مشخصات کارگاه

بلوک: 8
پلاک اصلی: 36
تلفن: 33868910
کارگر ساده: 2

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
آهنگری ساخت و تولید لوازم اتاق بار ماشین سنگین و تریلی و خدمات فورج و فورم قطعات
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
پرس ضربه و هیدرولیک و کوره حرارتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir