شرکت بهینه سازان کهندیار

نام و نام خانوادگی مالک: آقای محمد ابراهیمیان
تلفن همراه: 09128090242

مشخصات کارگاه

بلوک: 15
پلاک اصلی: 42
تلفن: 33874742

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
قطعه ساز - تعمیرات گیربکس - ( همکاری با شرکت نفت - گاز - پتروشیمی)

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir