صنعت نو سپاهان

نام و نام خانوادگی مالک: سید احسان امامی نژاد
تلفن همراه: 09132007609

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 1
تلفن: 33874423

توانمندیها و تجهیزات

گیره فرز و صفحه تراش - نصب و تعمیر سیستم های هیدرولیک- گیره های صنعتی

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir