تراشکاری عارف

نام و نام خانوادگی مالک: مصطفی عارفی
تلفن همراه: 09131144184

مشخصات کارگاه

بلوک: 18
پلاک اصلی: 2
تلفن: 031-33863390
نمابر: 031-33868311

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • پروانه کسب
ساخت یونیت های هیدرولیک - پولیش داخل سیلندر های هیدرولیک- تولید و تعمیر انواع جک های هیدرولیک- تراش کلیه قطعات صنعتی به طول 4 متر و به قطر 1 متر

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir