گروه فنی خم لوله اطلس اسپادانا

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: سید بهمن علوی - رضا صادقی
تلفن همراه: 09131006295-09363327007
میزان تحصیلات: دیپلم
سابقه کار: 17

مشخصات کارگاه

بلوک: 10
پلاک اصلی: 25
تلفن: 3879895
نمابر: 3879896
کارگر ماهر: 2
استاد کار: 1

توانمندیها و تجهیزات

مجوزهای اخذ شده:
  • گواهینامه فنی و حرفه ای
توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • مشاغل دیگر
خدمات خم لوله و پروفیل و جوشکاری CO2
ماشین آلات و تجهیزات:
  • تراش
دستگاه خم لوله و جوش CO2

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir