نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
صنایع فلزی بدیع 10 23 3866110
گروه فنی خم لوله اطلس اسپادانا 10 25 3879895 3879896
تراشکاری صادقی 10 22 3868387
گروه صنعتی فرا صنعت 10 21 3867577 3867577
شرکت مدلسازی پگاه 10 20 3863055 3872182
آرگون 10 19 3868969
آروین آفاق پارسیان
تراشکاری نصر اصفهانی 10 33872510
مهد فنون 10 16 33870448 33869603
نمونه تراش 9 31 33878539 http://www.nemonetarash.ir
کارگاه آهنگری ابراهیمی 8 34 33869255
خدمات فرز زارع 8 33 33864790
پرشین آرگون 8 43 33863521
شرکت سامان سازان 8 43 33863521 33863521
شرکت دوار صنعت 8 39 33860542 33860542 http://www.davarsanat.com
خدمات تراش متحد 8 59
تراشکاری بنای وطن 8 41
(عسکری )تراشکاری تلاش 8 7 33865065 33862745
نوین پلاست 8 46 33872661
شرکت ره آورد صنعت دانش 8 40 33879893
زاگرس صنعت 8 42 33875199
شات پلاست 3865109
تراشکاری تلاش (عسگری) 8 13 33862744
اصفهان تکنوبورینگ 2 19 33870478
تراشکاری صنعت کار 2 18
استیل تراش مرآت 5 20 3870483
طلوع ولوو 5 19 3869373 3869373 http://www.t_volvo
کارگاه صفری 7 54 3879530
سپاهان صنعت 7 61
کارگاه تراشکاری اصفهان تراش 7 13 33868371

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی