نام کارگاه بلوک پلاک اصلی پلاک فرعی تلفن نمابر وب سایت
کارگاه جوشکاری آرگون 19 1
فلزات صنعتی مبتکران 19 7 33867020
کارگاه پدیده قطعه 19 9
ماشین آلات صنعتی رسول 19 5 33861011
تراشکاری چرخ دنده 19 20
بیمه ایران 33870995
نمایندگی آمیکو 33879551 33877900
نمایندگی آمیکو - رنو 4 33877900 7
ابزار صالحی 30 33879660 33879658 http://www.salehitools.com
ابزار تراش برادران 33873171
شرکت آرمان قطعه اسپادانا 23 8 33868590 33868590 http://www.armangheteh.com
شرکت مهر ونیک 23 2 33870632 33870633 http://www.mehronic.ir
صنایع ماشین سازی و دنده تراش تکنیک فرز 23 17 33872038 33872039 http://www.technicferez.ir
فردا فن 20 10 33862038
کارگاه پارس تجهیز 7 39 33865768 33865768
تزریق پلاستیک اعتصامی 9 19 33869580
تراشکاری نعمتی 9 37 33864107 33877108
فرز کاری و خم کاری رحیمی 9 2 33875581
توسعه صنعت 8 19 33863006
سنگین تراش حیدری 8 38 33878551 33864987
آهنگری بهرامی 8 36 33868910
تراش فلزات راندمان 8 33/24 33868698
آسیا پلاست
تراشکاری مسائلی 8 11 33868895
بینا پیک رفیعی 9 5
شرکت مهندسی فراتجهیز 8 10 33869652 33869450 http://ftse-co.com
تزریق پلاست سیدالشهدا 8 4 33866829
عملیات حرارتی امیرکبیر 20 22 33866131 33868459
تراشکاری یزد خواستی 19 18 33896087
تکنو وی

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی