تراشکاری درخشان نو

نام و نام خانوادگی مالک: علی اکبری - علویجه
تلفن همراه: 09130154551

مشخصات کارگاه

بلوک: 12
پلاک اصلی: 24
تلفن: 33869606

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • خدمات تراش سبک و سنگین
خدمات تراشکاری

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی