عزیزان

نام و نام خانوادگی مالک: بهنام عزیزان
تلفن همراه: 09133114883

مشخصات کارگاه

تلفن: 33874606

توانمندیها و تجهیزات

توانمدندیها و خدمات قابل ارائه:
  • ماشین ساز، دستگاه ساز، تجهیزات ساز
سازنده ابزار آلات و ادوات زرگری
ماشین آلات و تجهیزات:
  • سایر
  • تراش
سنگ محور و ابزار تیزکن

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی