پایا جوش

نوع شخصیت:
  • مستاجر
نام و نام خانوادگی مستاجر: حمید رضا عنایت جزی
تلفن همراه: 09133072083

مشخصات کارگاه

بلوک: 16
پلاک اصلی: 24
تلفن: 33871521

توانمندیها و تجهیزات

خدمات جوشکاری ساخت قطعه به سفارش مشتری که نیاز به جوشکاری داشته باشد
دستگاه جوش CO2 جوش آرگون

تصاویر محصولات

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir

جدیدترین فرصت های شغلی