خطا
  • JFolder::create: نمی توان پوشه را ایجاد نمود Path: /home/akportal/public_html/cache/widgetkit

انتخابات دوره نهم هیات امناء شهرک امیرکبیر

قابل توجه صنعتگران محترم شهرک صنایع کارگاهی امیرکبیر

 از عزیزانی که تمایل به کاندید شدن برای انتخابات هیات امناء دوره نهم شهرک را دارند دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام و تکمیل فرم مربوطه تا تاریخ 98/04/17 به دفتر هیات امناء مراجعه نمایند.

 

33863005

33873005

 

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir