برگزاری اولین دوره آموزش نرم افزار NX

 اولین دوره آموزش نرم افزار NX مقدماتی

 

- Part : Surface & Solid

- assemble

- drafting

مدت  دوره: 40 ساعت

محل برگزاری: مرکز آموزش هیات امناء شهرک صنعتی امیرکبیر

33863005

33873005

 

جهت اطلاع از برگزاری سایر دوره های آموزشی به کانال تلگرام ما بپیوندید

https://t.me/shahrak_sanati_amirkabir

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir