کلاس های آموزشی شهرک صنایع کارگاهی امیر کبیر

ثبت نام دوره های جدید کلاس های آموزشی شهرک شروع شد

لیست کلاسهای آموزشی در هیئت امناء

(در حال برگزاری)

کلاس

روزها

ساعت

نام اساتید

آقایان

CNC تراش (دوره 20)

یک شنبه

سه شنبه

15 – 13:30

16:45 – 15:15

گودرزی

پاورمیل مقدماتی (دوره 18)

شنبه  

چهارشنبه

18:15 – 16:45

گودرزی

پاورمیل مقدماتی (دوره 19)

سه شنبه

پنجشنبه

18:15 – 16:45

9:30 - 8

گودرزی

کتیا مقدماتی

(دوره 18)

پنجشنبه

14 12

مقبل

کتیا مقدماتی

(دوره 19)

پنجشنبه

12 10

مقبل

  

لیست کلاسهای آموزشی در هیئت امناء

(ثبت نام دوره های جدید)

کلاس

روزها

ساعت

نام اساتید

آقایان

پاورمیل پیشرفته

متعاقبا اعلام خواهد شد

گودرزی

پاورمیل مقدماتی

متعاقبا اعلام خواهد شد

گودرزی

مسترکم

متعاقبا اعلام خواهد شد

جعفرپیشه

(اتوکد)AUTOCAD

متعاقبا اعلام خواهد شد

جعفرپیشه

CNC تراش

متعاقبا اعلام خواهد شد

گودرزی

CNC فرز

متعاقبا اعلام خواهد شد

گودرزی

طراحی قالب و مونتاژ (دوره دوم)

متعاقبا اعلام خواهد شد

مقبل

زبان انگلیسی

 (مکالمه)

متعاقبا اعلام خواهد شد

عیار

 

جهت ثبت نام به دفتر هیات امناء مراجعه فرمائید.

شماره تماس: 33863005

تماس با هیئت امنا

آدرس: اصفهان، شهرک صنعتی امیرکبیر

تلفن: 03133863005

پشتیبانی سایت:03133863466

نمابر: 03133873005

ایمیل: info@akportal.ir